Achter de voordeur vanuit de gemeente en Patrimonium

Gegevens

De gemeente Veenendaal en Patrimonium woonstichting willen samen met de bewoners het wonen in
het JES-gebied blijvend verbeteren. De overheid heeft geld beschikbaar gesteld, waarmee we extra kunnen
investeren in het Jan Roeckplantsoen, De Engelenburg-noord en het Schrijverspark (JES-gebied

Onder de naam Kijk mijn wijk wordt er vier jaar lang extra geïnvesteerd in de leefomgeving en het welzijn van de
bewoners. We pakken de wijk op vier fronten aan:

  • De flats worden opgeknapt.
  • De openbare ruimte wordt de komende jaren in het hele JES gebied verbeterd.
  • De multifunctionele accommodatie Panorama wordt gebouwd ter vervanging van buurthuis De Til en de sporthal
Via het sociaal programma Kijk mijn Wijk worden speciale activiteiten uitgevoerd om de leefbaarheid in de wijk en het
saamhorigheidsgevoel beter te maken.
Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de mensen die dat nodig hebben, er ook maatschappelijk een stapje op vooruitgaan. Niet iedereen profiteert nog voldoende van de kansen, die met deze aanpak worden geboden.
Daarom start binnen-kort een nieuw project binnen Kijk mijn Wijk.
Hierbij staan de bewoners en hun vragen centraal. We willen hiermee iedereen die dat nodig heeft bereiken en de juiste hulp en steun bieden waar men dat nodig heeft.
We beginnen dit keer in het Schrijverspark. Wat houdt dit nu precies in?
Bewoners krijgen de kans om hun persoonlijke situatie op de leefgebieden die zij zelf belangrijk vinden, te verbeteren. Voor de één is dat werk, voor een ander zijn dat schulden, maar het kan ook school zijn, de opvoeding van de kinderen,
zorg voor familieleden, eenzaamheid, problemen met de administratie, enzovoort. 

Aanspreekpunt hiervoor zijn twee bewonersadviseurs. 

Vanaf 1 September is de woning aan het Schrijverspark 34-1 de werkplek van de adviseurs.

Dit zijn de Frits Veltink tel 0627071893 en Cindy Weissink tel. 0646280876.

U kunt met al vragen gewoon even binnenlopen.   
© 2011-2018 JES-gebied.nl